top of page

Duygusal Zeka (EQ) Ölçme/Değerlendirme Testi

Duygusal Zekâ (EQ), kişinin kendisinin yanı sıra başkalarının duygularını da gözleme yeteneği, onları ayırt edebilme ve bu bilgiyi düşünce ve davranışlarına rehber olarak kullanabilmesi olarak tanımlanır.


Duygusal zeka, IQ'den daha önemli kabul ediliyor, çünkü duygusal zeka, hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmenin şartıdır. Duygusal zeka kişinin kendini gerçekleştirmesine etki eder. Bunun yanında insan ilişkilerinde ve kişinin kendisiyle olan iletişiminde de ortaya çıkar.


Puanlama:


Her cümleyi, aşağıdaki sisteme göre puanlayınız:

Kesinlikle katılmıyorum: 1 Çoğunlukla katılmıyorum: 2 Kısmen katılmıyorum: 3 Katılıyorum: 4 Çoğunlukla katılıyorum: 5 Tamamen katılıyorum: 6


Duygusal Zeka – EQ Testi Soruları:


1- Hayatımı nasıl yönlendireceğime karar verirken hem negatif hem de pozitif duygularımı kullanırım.

2- Negatif duygular yaşantımda neyi değiştirmem gerektiğini anlamamda yardımcı olur.

3- Baskı altında sakin olurum.

4- Her an duygularımı yönlendirebilme yeteneğim var.

5- Rekabet ortamında sakinleşip, yaşamın gerektirdiği yöne yönelirim.

6- Rekabet ortamında, eğlenme, hoşlanma, dövüş ruhu, mizah gibi geniş bir pozitif duygu yelpazesine sahip olurum.

7- Hissettiklerimden kendim sorumluyum.

8- Bir şey beni altüst etse de kolaylıkla duygularımı kontrol edebilirim.

9- Başkalarının sorunlarını etkin olarak dinleyebilirim.

10- Negatif duygularımı evirip çevirmem, üstünde durmam.

11- Başkalarının duygusal gereksinimlerine duyarlıyım.

12- Diğer insanlar üzerinde sakinleştirici bir etki yaratırım.

13- Engeller karşısında kendimi yeniden ve yeniden motive etme yeteneğim vardır.

14- Yaşamın zorluklarını aşmada yaratıcı olmaya çalışırım.

15- Başka insanların ruh haline, motivasyonuna ve isteklerine uygun davranırım.

16- Soğukkanlılık, uyarılmışlık ve odaklanmışlık “kuşağına” kolaylıkla girebilirim.

17- Uygun zamanda negatif duygularımla yüzleşir, gözden geçiririm.

18- Beni tedirgin eden bir olaydan sonra kendimi sakinleştirebilirim.

19- Gerçek duygularımı bilmek kendimi iyi hissetmemde büyük önem taşır.

20- Doğrudan ifade etmeseler de başkalarının duygularını çok iyi anlarım.

21- Yüz ifadelerinden insanların duygularını okumakta çok başarılıyım.

22- Verimli olmam gereken bir olaya çağrıldığımda, negatif duygularımı hemen bir kenara bırakırım.

23- Başkalarının gereksinimlerinin bir işareti olabilecek küçük sosyal işaretleri hemen farkederim.

24- İnsanlar beni, başkalarının duygularını etkileyebilen bir takım kaptanı gibi görür.

25- Gerçek duygularının farkında olan insanlar yaşamlarını daha yönlendirebilirler.

26- Başkalarının ruh halini çoğunlukla düzeltebilirim.

27- İlişkiler için öneri alınabilecek uygun bir kişiyim.

28- Başkalarının duygularını kuvvetle hissedebilirim.

29- Kişisel hedeflerine ulaşmaları için kendi motivasyonlarını arttırmada kişilere yardım ederim.

30- Negatif duygulardan kolaylıkla kurtulabilirim.


Soruların Duygusal Özellikleri (Numaralarına Göre)

Duygusal farkındalık 1-2-4-17-19-25 Bir kişinin duygularını yönlendirebilme 3-7-8-10-18-30 Kendi kendini harekete geçirme 5-6-13-14-16-22 Empati 9-11-20-21-23-28

Başkalarının duygularını eğitebilme 12-15-24-26-27-29


EQ Testi Değerlendirmesi


Her cümleye verdiğiniz puanı bölümlerine göre topladınız.


Örneğin, empati ile ilgili (9-11-20-21-23-29) sayılı cümlelere verdiğiniz puanları topladınız ve toplam 30 çıktı…

Bunun ne anlama geldiğini aşağıdaki değerlendirme çizelgesinde göreceksiniz.


EQ TESTİ DEĞERLENDİRME SONUÇ ÇİZELGESİ


Duygusal Zeka (Eq) Değerlendirme

Comments


Post: Blog2_Post

Abone Ol!

*Bültene ücretsiz abone olarak yazılardan anında haberdar olabilirsiniz.

Teşekkürler.

bottom of page