top of page

P.İ.Y: Psikolojik İlk Yardım

Psikolojik İlk Yardım


• Acı çeken ya da desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunulan insani ve destekleyici müdahaledir.

• Yıkıcı depremin ardından bir paylaşım alanı açarak kişinin zarar görmüş başa çıkma becerilerini tamir etmeyi hedefleyen uygulamalardır.

•Depremden etkilenen bireylerin temel ihtiyaçları belirlenir.

• Deprem, güvende hissetme algısını zedelediği için bu basamağın bir diğer önemli unsuru güvende olmaya dair yardım sunmaktır.PİY nedir?•Kişileri zorlamayan pratik bakım ve destek sağlamak.

•İhtiyaç ve kaygıları belirlemek.

•İnsanların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. (gida,su, bilgi alma gibi..)

•İnsanların konuşmaya zorlamadan dinlemek.

•Rahatlatıp sakinleşmelerine yardımcı olmak.

• İnsanların bilgi edinme, hizmetlere ve sosyal desteklere ulaşmaları için yardım sağlamak.

• Güvende hissetme, başkalarıyla bağlantı kurma, sakin ve umutlu olmak.PİY nedir?• Amacı krizin hemen ardından kısa süreli olarak sunulması ve olası uzun vadeli etkileri erken dönemde saptayabilmek ve mümkünse önlemektir.

• Depremden etkilenen geniş kitlelere yönelik yapılan bir risk taramasıdır.

• Krizden etkilenen bireylerin temel ihtiyaçlarının saptanmasına, ilgili birimlere iletilerek giderilmesine aracı olmaktır.

• Gerek birey gerek topluluk olarak kendilerine yardımcı olabileceklerine yardımcı olmak.

•Kişileri gelecekteki olası zararlardan korumak amacıyla yürütülen affette dönem müdahalelerini içerir.


PİY ne değilidir?•Profesyonel psikolojik danışma/terapi değildir.

•Kişilere başlarına ne geldiklerini analiz etmeleri ya da zaman ve olayları sıralamalarını istemek değildir.

PİY, insanların hikayelerini dinlemek için hazır •bulunmayı içermesine rağmen, onlara olaydaki duygu ve tepkilerini anlatmaları için baskı yapmak değildir.

• Kahraman rolüne bürünmek değildir.

•Karşındakini mağdur/kurban olarak görmek değildir.Amaç• Amacı krizin hemen ardından kısa süreli olarak sunulması ve olası uzun vadeli etkileri erken dönemde saptayabilmek ve mümkünse önlemektir.

• Acil ileri düzey desteğe ihtiyacı olan insanlar tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilip ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmalarını sağlamak.PİY kim içindir?• Yakın bir zamanda ciddi bir kriz durumuna maruz kalmış bireyler içindir.

• Hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilir.

• En yakınımızdaki kişiden başlanır.Ne zaman yapılmalı?•Depremden etkilenen bireylerle ilk temasa geçilen anda psikolojik ilk yardım sağlanabilir.


• Bu yardım genellikle afet sırasında ya da afetin hemen sonrasında uygulanır.


• Kişinin ilk olarak temel ihtiyaçlarının giderilmiş olması gerekir. Giderilmemiş ise ihtiyaçlara yönelik çalışma yapılır.PİY genelde nerede sunulur?• Yeterince güvenli olan her yerde sunulabilir.


• Bunun için olay yeri veya yardım hizmetlerin verildiği sağlık merkezleri, sığınaklar, kamplar, okullar ve gıda gibi yardımların dağıtıldığı tesisler önerilir.


• İmkan uygun ise PİY'i özel olarak konuşabilecek bir yerde vermeye çabalamak gerekir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Anksiyeteniz Nasıl Uyanır?

Sabah kaygısından kurtulmanıza yardımcı olacak kusursuz psikoloji hilesi. Amerikalıların %32'si her sabah endişeli uyanıyor. Bazıları onu...

Comments


Post: Blog2_Post

Abone Ol!

*Bültene ücretsiz abone olarak yazılardan anında haberdar olabilirsiniz.

Teşekkürler.

bottom of page