top of page

SMART Tekniği İle 1 Adım Öne Geç

SMART tekniği, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir çerçevedir. Bu akronym, "Specific" (Belirli), "Measurable" (Ölçülebilir), "Achievable" (Ulaşılabilir), "Relevant" (İlgili) ve "Time-bound" (Zamanlı) kelimelerinin baş harflerini temsil eder. SMART hedefleri belirlemek, hedeflerin daha net, ölçülebilir ve gerçekçi olmasını sağlar. İşte SMART tekniğini kullanarak hedef belirleme adımları:1. Specific (Belirli): Hedefinizi mümkün olduğunca belirgin ve açık bir şekilde tanımlayın. Ne yapmak istediğinizi net bir şekilde anlatın. Hedefinizin ne olduğunu herkes anlayabilmelidir. Hedef belirlemediyseniz üzülmeyin , şimdi sizlerle hedefimizi nasıl belirleyeceğimiz hakkında konuşacağız, belirlediyseniz harika 2. maddeye geçebilirsiniz.


Bir hedef belirlemek, istediğiniz sonuca ulaşmak için plan yapmanın ve yönlendirmenin önemli bir adımıdır. Hedef belirleme süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Genel Amaç Belirleme: İlk adım, genel bir amaç veya yönlendirici bir hedef belirlemektir. Bu, neden bir hedefe ihtiyaç duyduğunuzu anlamak anlamına gelir. Örneğin, kariyerde ilerlemek, bir beceriyi geliştirmek veya sağlıklı yaşam tarzı benimsemek gibi genel amaçlar olabilir.

 • Özgün ve Net Olarak Tanımlama: Genel amaçtan hareketle, daha özgün ve net bir hedef belirlemelisiniz. Bu hedefi başkaları da anlayabilecek şekilde açıkça ifade etmelisiniz. "Daha fazla para kazanmak" gibi genel ifadeler yerine, "Aylık gelirimizi %20 artırmak için yeni müşteri kazanım stratejileri geliştirmek" gibi spesifik bir hedef belirlemek daha etkili olacaktır.

 • SMART Kriterlerine Uygunluk: Önceki cevapta açıklanan SMART kriterlerine dikkat ederek hedefinizi belirleyin. Hedefiniz belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanlı olmalıdır.

 • Gerçekçilik Değerlendirmesi: Hedefinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Sahip olduğunuz kaynaklar, yetenekler ve zaman çerçevesi içinde bu hedefi başarmak mümkün mü? Unutmayın ki hedefler aynı zamanda motive edici olmalı, ancak gerçekçi olmaktan da çıkıp umutsuz birer hayal olmamalıdır.

 • Araştırma ve Planlama: Hedefinize ulaşmak için ne tür adımlar atmanız gerektiğini belirlemek için araştırma yapın. Hangi kaynakları kullanmanız gerekiyor? Hangi becerileri geliştirmeniz gerekiyor? Hangi adımları atarak hedefinize yaklaşabilirsiniz?

 • Zaman Çizelgesi Oluşturma: Hedefinizi belirli bir zaman çerçevesi içinde tamamlamayı planlayın. Bu, hedefe odaklanmanızı sağlar ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur.

 • İzleme ve Değerlendirme: Hedefe doğru ilerlerken ilerlemenizi düzenli olarak izleyin ve değerlendirin. Gerekirse planınızı ayarlayın veya revize edin. Hedefe ulaşma sürecini düzenli olarak gözden geçirerek motive olabilir ve gerektiğinde değişiklik yapabilirsiniz.

Hedef belirleme süreci kişisel veya iş odaklı olabilir, ancak temel adımlar genellikle benzerdir. Önemli olan, hedeflerinizi önceden düşünmek, planlamak ve takip etmektir.


2. Measurable (Ölçülebilir): Ölçülebilir hedef, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını somut verilerle değerlendirebileceğiniz ve ilerlemeyi izleyebileceğiniz bir hedeftir. Ölçülebilirlik, hedefinizi belirli bir şekilde nicel veya nitel verilerle ölçebilme yeteneğinizi ifade eder. Bu sayede hedefinizin ne kadarına ulaşıldığını anlayabilir ve gerektiğinde stratejilerinizi ayarlayabilirsiniz.


Bir ölçülebilir hedef belirlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Niceliklendirme: Hedefinizi sayılar, yüzdeler, miktarlar gibi ölçülebilir değerlerle ifade edin. Bu, ilerlemenizi daha net bir şekilde gözlemlemenizi sağlar.

 • Belirli ve Spesifik Hedef: Hedefinizin ne olduğunu açıkça belirtin. Örneğin, "Satış gelirlerini yıllık bazda %15 artırmak" gibi spesifik bir hedef, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

 • Veri Toplama ve İzleme: Hedefinizi ölçmek için gerekli olan verileri düzenli olarak toplamalı ve izlemelisiniz. Bu, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı veya uzaklaştığınızı görebilmenizi sağlar.

 • Aracılar ve Ölçümler: İlerlemeyi izlemek için hangi araçları veya ölçümleri kullanacağınızı belirleyin. Örneğin, satış gelirlerini ölçmek için gelir raporları veya satış analizleri kullanabilirsiniz.

 • Başlangıç ve Bitiş Noktası: Hedefe ulaşmak için başlangıç noktanızı ve hedefe ulaşılması gereken son noktayı net bir şekilde belirleyin. Bu, ilerlemeyi daha iyi değerlendirmenizi sağlar.

Örnek bir ölçülebilir hedef: "Bir sonraki çeyrekteki yeni müşteri kazanımını %20 artırarak, toplam satış hacmini 100.000 dolar artırmak."

Bu hedef, net bir artış yüzdesi belirtiyor ve hedefin ölçülebilir olduğunu gösteriyor. Ölçülebilir hedefler, ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırır ve motivasyonunuzu artırabilir.


Hedefinizi belirledikten sonra, onu nasıl ölçeceğinizi düşünün. Hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı somut verilerle değerlendirebilmelisiniz.


3. Achievable (Ulaşılabilir): Hedefinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Hedefiniz, kaynaklarınız, yetenekleriniz ve zamanınızla uyumlu olmalıdır. Çok zor veya imkansız hedefler yerine, ulaşılabilir ve motive edici hedefler belirleyin.


Bir hedefin ulaşılabilir olup olmadığını değerlendirmek, gerçekçi bir yaklaşım benimsemek ve gereksiz hayal kırıklıklarını önlemek için çok önemlidir. İşte bir hedefin ulaşılabilirliğini değerlendirmek için dikkate almanız gereken bazı faktörler:

 • Kaynaklar: Hedefinizi gerçekleştirmek için yeterli finansal, insan kaynağı, zaman ve materyal kaynaklarına sahip misiniz? Bu kaynaklar olmadan hedefinizi ulaşmak zor olabilir.

 • Yetenekler ve Beceriler: Hedefinizi gerçekleştirmek için gerekli yeteneklere ve becerilere sahip misiniz? Eğer hedefiniz, mevcut yeteneklerinizin ötesine geçiyorsa, gereken yetenekleri geliştirmek için zaman ayırmanız gerekebilir.

 • Deneyim Seviyesi: Hedefiniz, sahip olduğunuz deneyim seviyesine uygun mu? Özellikle karmaşık veya yenilikçi hedeflerde deneyim eksikliği sorunlara yol açabilir.

 • Zaman Çerçevesi: Hedefinizi belirlediğiniz zaman çerçevesi içinde gerçekleştirmek mümkün mü? Süre kısıtlamaları hedefe ulaşılabilirliği etkileyebilir.

 • Dışsal Faktörler: Hedefinizi çevreleyen dışsal faktörler (piyasa koşulları, rekabet, ekonomik durum vb.) hedefinizi etkileyebilir. Bu faktörleri değerlendirmek önemlidir.

 • Benzer Başarı Örnekleri: Benzer hedefleri daha önce başarılı bir şekilde gerçekleştiren kişiler veya organizasyonlar var mı? Bu örnekler, hedefinizin ulaşılabilirliği konusunda fikir verici olabilir.

 • Riskler ve Engeller: Hedefinizi gerçekleştirmenin önünde ne tür riskler veya engeller bulunuyor? Bu riskleri önceden belirlemek ve yönetim stratejileri geliştirmek önemlidir.

 • Motivasyon ve İnanç: Hedefinizi gerçekleştirmek konusunda kendinize olan inancınız ve motivasyonunuz ne kadar yüksek? Yüksek motivasyon, hedefe ulaşabilirliği artırabilir.

 • Duygusal ve Fiziksel Durum: Duygusal veya fiziksel sağlık durumunuz, hedefinizi gerçekleştirmenizi etkiliyor mu? Bu faktörleri değerlendirmek önemlidir.

 • Esneklik ve Ayarlamalar: Hedefinizi gerektiğinde ayarlayabilir veya değiştirebilir misiniz? Esneklik, hedefin ulaşılabilirliğini artırabilir.

Genel olarak, hedefinizi değerlendirirken objektif bir şekilde kendi durumunuzu ve koşulları göz önünde bulundurmalısınız. Hedef belirlerken motivasyonunuzu yüksek tutmak önemlidir, ancak aynı zamanda gerçekçi olmaya da özen göstermelisiniz.


4. Relevant (İlgili): Hedefiniz, genel amaçlarınıza ve stratejilerinize uygun olmalıdır. Hedefiniz, sizi daha büyük bir amaca taşımalı ve ilgili olmalıdır. Diğer iş ve kişisel hedeflerinizle çelişmemelidir.


Farklı hedefler arasında uyumluluk sağlamak, daha büyük bir strateji veya amacın parçası olarak bu hedefleri koordine etmek anlamına gelir. Uyumlu hedefler, birbirini destekler ve çatışmaz şekilde ilerleyen hedeflerdir. Bu, hem kişisel hem de iş yaşamında önemlidir, çünkü uyumsuz hedefler çatışmalara, kaynak israfına ve verimlilik kaybına yol açabilir. İşte hedefler arasında uyumluluk sağlamak için dikkate almanız gereken bazı adımlar:

 • Genel Amaç ve Strateji Belirleme: Öncelikle, genel amaçlarınızı ve stratejilerinizi belirleyin. Bu, farklı hedeflerinizi daha büyük bir çerçeve içine oturtmanıza yardımcı olacaktır.

 • Hedeflerin İlişkilendirilmesi: Farklı hedefleriniz arasında nasıl bir ilişki olduğunu değerlendirin. Hangi hedefler diğerlerini destekliyor veya tamamlayıcı nitelikte?

 • Öncelik Sırası Belirleme: Hedeflerinizin öncelik sırasını belirleyin. Hangi hedefler daha acil veya daha stratejik öneme sahip? Bu, kaynaklarınızı ve enerjinizi en etkili şekilde yönlendirmenizi sağlar.

 • Zaman Yönetimi: Hedeflerinizi belirli bir zaman çerçevesi içinde gerçekleştirmeyi planlarken, çakışmaları ve örtüşmeleri önlemek için dikkatli bir zaman yönetimi yapın.

 • Kaynak Paylaşımı: Birden fazla hedefi gerçekleştirmek için gereken kaynakları (para, insan gücü, teknoloji vb.) paylaştırırken dengeyi sağlayın.

 • Esneklik ve Ayarlamalar: Uyumlu hedeflerde, gerektiğinde bir hedefi ayarlamak veya değiştirmek diğer hedeflere olumlu bir etki yapabilir. Esneklik göstermek ve uyumlu bir şekilde ayarlamak önemlidir.

 • İletişim ve İşbirliği: Farklı ekipler veya bireyler arasında hedefleri ve stratejileri iletişim ve işbirliği yoluyla paylaşın. Bu, farklı hedeflerin birbirini nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur.

 • Değerlendirme ve İzleme: Hedeflerinizi düzenli olarak izleyin ve değerlendirin. Her hedefin ilerlemesini takip ederek, uyumlu bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini gözlemleyebilirsiniz.

Uyumlu hedefler, daha büyük bir amaca hizmet ederken çatışma ve karmaşıklığı en aza indirgemeye yardımcı olur. Bu sayede kaynakları daha etkili kullanabilir ve daha sürdürülebilir sonuçlar elde edebilirsiniz.


5. Time-bound (Zamanlı): Hedefinizi belirli bir zaman çerçevesi içinde gerçekleştirmeyi planlayın. Hedefinizin tamamlanması için bir son tarih belirleyerek, hedefe odaklanmanızı sağlayın.


Bir SMART hedefi örneği:


"İşyerindeki eğitim programına katılarak, 6 ay içinde İleri Düzey Proje Yönetimi sertifikasını alacağım. Eğitim süresince haftada en az 10 saat çalışarak, her modül sonunda en az %85 başarı oranı elde etmeyi hedefliyorum."


Bu örnek, SMART kriterlerine uygun olarak belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanlı bir hedefi açıkça tanımlamaktadır.


Unutmayın ki SMART tekniği, hedef belirlemek ve yönetmek için sadece bir çerçevedir. Hedeflerinizin özgün koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bu çerçeveyi uyarlayabilirsiniz.

Comments


Post: Blog2_Post

Abone Ol!

*Bültene ücretsiz abone olarak yazılardan anında haberdar olabilirsiniz.

Teşekkürler.

bottom of page