top of page

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi, bir kuruluşun güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek ve analiz etmek için kullanılan bir stratejik planlama aracıdır. SWOT kısaltması şu anlama gelir:


swot analizi
 • Güçlü Yönler (Strengths): Rakipleriniz/kendiniz karşısında avantaj sağlayan iç faktörler.

 • Zayıf Yönler (Weaknesses): Performansını engelleyebilecek iç faktörler.

 • Fırsatlar (Opportunities): Fayda sağlayabilecek dış faktörler.

 • Tehditler (Threats): Zarar verebilecek dış etkenler.

Bir SWOT analizi, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler tarafından mevcut durumlarını değerlendirmek ve gelecek için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir. Ürünleri, hizmetleri veya projeleri değerlendirmek için de kullanılabilir.


Bir SWOT analizi yapmak için aşağıdakileri tanımlamanız gerekir:


 • İç Faktörler: İşletmenin ürün veya hizmetleri, çalışanları, finansal kaynakları, pazarlama stratejileri gibi kontrolünde olan faktörlerdir.

 • Dış faktörler: Bunlar, ekonomik iklim, politik çevre ve rakiplerin davranışları gibi kuruluşun kontrolü dışındaki faktörlerdir.

 • İç ve dış faktörleri belirledikten sonra, bunları analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Her faktör için aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gerekir:


 • Faktör kuruluşun performansını nasıl etkiler?

 • Kuruluş faktörü kendi avantajına nasıl kullanabilir?

 • Kuruluş, faktörün etkisini nasıl azaltabilir?


SWOT analizinin sonuçları, gelecek için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, kuruluşun güçlü yönleri arasında güçlü bir marka ve sadık bir müşteri tabanı varsa, yeni pazarlara açılmak için stratejiler geliştirebilir. Kuruluşun zayıf yönleri mali kaynak eksikliği içeriyorsa, yatırımcıları veya ortakları çekmek için stratejiler geliştirebilir.


SWOT analizi, stratejik planlama için değerli bir araçtır. Kuruluşların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine, çevrelerindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirmelerine ve gelecek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir.


İşte bir SWOT analizi yapmak için bazı ipuçları:


 • Değerlendirmenizde dürüst ve objektif olun.

 • Farklı bakış açıları elde etmek için bir grup insanı dahil edin.

 • Düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olması için bir SWOT şablonu kullanın.

 • Ortamdaki değişiklikleri yansıtmak için SWOT analizinizi düzenli olarak güncelleyin.

 • SWOT analizi, kuruluşunuzun performansını artırmanıza yardımcı olabilecek basit ama güçlü bir araçtır. Bir SWOT analizi yapmak için zaman ayırarak, kuruluşunuzun güçlü ve zayıf yanlarını, çevrenizdeki fırsat ve tehditleri daha iyi anlayabilir ve bu bilgileri başarılı stratejiler geliştirmek için nasıl kullanabilirsiniz.

Commentaires


Post: Blog2_Post

Abone Ol!

*Bültene ücretsiz abone olarak yazılardan anında haberdar olabilirsiniz.

Teşekkürler.

bottom of page